Hvad er stress?

Stress er et vigtig biologisk urinstinkt, som både mennesker og dyr er født med. Det er en mekanisme, som er beregnet til at vi kan yde noget ekstra i en kritisk situation.

Helt grundlæggende, så er stress nødvendigt, fordi det gør os i stand, gennem kortere tid, til at kunne yde noget ekstra i presset situation.

Så stress i en kortere periode er sundt og naturligt.

En stressbelastning opstår, når vi oplever, at omgivelsernes – eller egne – krav, udfordringer og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed. Det er altså vores tanker om, at vi ikke slår til i den fremtidige situation, der gør at vi oplever stresssymptomer.

Det aktiverer vores instinktive reaktionsmønster: kæmp eller flygt!

Hvis vi ikke kan ændre på situationen og heller ikke kan flygte fra den, reagerer kroppen ved at frigøre kamphormoner, så vi kan reagere bedst muligt på de krav vi står overfor.

Stress starter i hjernen

Vores primitive dele af hjernen vurderer, at der er fare på færde. Derfor udløses der stresshormoner / kamphormoner. Det sker helt ubevidst og uden vi kan kontrollere det.

Kamphormonerne er primært adrenalin og cortisol.

Hormonerne påvirker kredsløbet, så blodtrykket og hjertefrekvensen stiger og musklerne gør sig klar til at yde det optimale. Samtidig stiger antallet af blodplader, som bl.a. er medvirkende til, at blodet hurtigt kan størkne (hvis vi skulle blive sårede).

Mange oplever hjertebanken, svedeture, søvnproblemer og tankemylder.

 

Foruden at påvirke kroppen, påvirker stresshormonerne også den måde hjernen fungerer på. Vi bliver mere fokuserede, vores sanser skærpes, vores reaktionsevne øges og hjernen kører mere over på automatik, for der er ikke tid til grundige overvejelser.

Det er urinstinktikternes svar på kamp mod rovdyr eller andre klaner.

Kort- og langvarig stress

Vi har energiressourcer til at være i denne situation i kortere tid. Men fortsætter denne belastning over dage, uger og måneder, begynder vi at miste overblikket, vi glemmer ting, vi får svært ved at huske osv. Ved endnu længere påvirkning risikerer vi at få angst, depression eller hjerte-kar sygdomme.

Stress er  ikke en sygdom.

Stress er en belastningstilstand – en ubalance (som man er kommet i) – som, hvis det står på i længere tid, kan medføre sygdomme.

Om stressbelastningen får helbredsmæssige konsekvenser, afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden. Det vigtigste er derfor at finde årsagerne til stresssymptomerne og gøre noget ved dem.

Men sideløbende er der evidens for, at det også har en positiv effekt at arbejde med afstressende teknikker til at opnår ro og nærvær.

Og det er den del Nature Mind kan hjælpe dig med!

En god stressindsats er flerstrenget

Både ledelsen, kollegerne og den enkelte har indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø. 

Nature Mind tilbyder værktøjer som man selv kan bruge i / udenfor arbejdspladsen. Og der er evidens for at vores anvendte metoder og værktøjer virker stressforebyggende og -reducerende.

Forskning

Friluftsrådet og 10 kommuner har dokumenteret, at natur og friluftsliv virker forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende bl.a.  i forhold til stress.


Borgere med stress, angst og depression har opnået en større selvforståelse
og fået konkrete redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen.

Det kan konkluderes, at de deltagende borgere generelt har opnået en øget livsglæde.
Derudover har størstedelen af borgerne oplevet at have fået en samhørighed til den gruppe, de har været en del af. De er blevet en del af et ligeværdigt fællesskab, hvilket har øget deres oplevede trivsel. 


Naturen kan gøre dig kreativ


En god gåtur i skoven kan virke afslappende, men dansk forskning viser, at naturen også kan gøre os mere kreative.

Kreativitet er altså for alle, og vi kan bruge naturen til at fremme den, fordi naturen kan øge vores nysgerrighed, idéerigdom og anderledes tænkning.

Der er tre typer af natur, som specielt er gode for vores kreativitet.


  1. Den fredfyldte natur. Her er fredeligt og rart. Man er uforstyrret, og der er ikke støj, affald eller en cyklist, der spurter forbi. Man kan være tryg og slappe af.
     
  2. Den rumlige natur. Her kan man gå i det grønne rum, som opleves udstrakt, og man forstyrres ikke af krydsende veje og stier.
     
  3. Den vilde natur. Her er naturen eventyragtig, og vores nysgerrighed vækkes af en sti, som bugter. Vi bliver udforskende og vil vide, hvor den fører hen. Den vilde natur er smuk og får os også til at slappe af, så vi kan få gang i den kreative tænkemåde.


»Naturen gør i virkeligheden mange ting ved os, som tilsammen er med til at vække den kreative måde at tænke på. Naturen er ikke designet til en bestemt adfærd, og det er det, der adskiller den meget fra det urbane. Det urbane dirigerer os hele tiden rundt. Vi får at vide, hvor vi skal cykle, hvor vi skal gå, hvor vi skal stå og hvor vi skal sætte os. Det kan vi aflæse af byens design. Men ude i naturen er det mere op til fri fortolkning,« siger Trine PlambechThe impact of nature on creativity – A study among Danish creative professionals', Urban Forestry & Urban Greening, 2015, doi: 10.1016/j.ufug.2015.02.006

Brug naturen


Forskning viser, at en daglig dosis natur kan modvirke stress.


Selv korte ture i grøn natur påvirker hjernen og har en målbar og positiv effekt på vores negative tanker.

Vi kan sagtens løbe en tur i naturen, kigge på vores løbe-gadgets, og se hvor hurtigt vi løber. Men det er ikke afstressende

Det der hjælper, er bare at komme ud og være.


Hvis man får skuldrene ned og lader sig bombardere af naturens sanseindtryk, vil man være tilbøjelig til at vende opmærksomheden udad – frem for indad mod det, man føler sig presset af.


En gåtur eller at sidde 20 minutter i grønne omgivelser er nok til at sænke niveauet af stresshormonet kortisol. 

Det skyldes blandt andet, at naturen stiller andre krav til både krop og hjerne. Og mens man i dagligdagen skal "gøre" rigtig mange ting, så skal man i naturen bare "være".


MaryCarol Hunter. University of Michigan, Frontiers in Psychology.

Vores aktiviteter

Psykomotorik-billed
Nedtoning-billed

Psykomotorik:


Kropslige øvelser, afspænding og refleksion er øvelser, der giver os større bevidsthed om oplevelsen af stress og hvordan stress forebygges.

Læs mere

Nedtoning:


Nedtoning er musik, hvor du oplever at tonerne daler ned over dig, sindet tones ned og du har mulighed for at opleve en ganske særlig form for ro

Læs mere

Qi-Gong-billed
Kreativitet-billed

Qi Gong:


Qi Gong og Tai Chi en fælles-betegnelse for fysiske øvelser, der kombinerer bevægelse, særlig åndedrætsteknikker og meditation.

Læs mere

Yoga-billed
Mindfulness-billed

Yoga:


YOGA i naturen styrker alle dine sanser yderligere og påvirker dit sind positivt. Oplevelsen af lyset, farverne, lydene og kintakten til jorden giver dig en helt unik oplevelse.  Læs mere

Mindfulness:


Mindfulness er, når du er fuld opmærksom og nærværende til stede i dit liv lige nu med alt det, der er, sådan som det er.

Læs mere

Nature-Mind-Logo-bund

Kontakt os

61 71 02 67 eller 20 47 88 93

Idom Åvej 5, Idom

7500 Holstebro

CVR 26 30 35 59

Den-Europaeiske-Landbrugsfond-for-Udvikling-af-Landdistrikterne-maerke

Copyright © All Rights Reserved

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend