Hvad kommer efter paintball, bowling og kanoture?

Afstresning i naturen!


Teambuilding, samarbejdsøvelser og konkurrencer har i mange år været en fast bestanddel af virksomheders sociale arrangementer. Hvem er hurtigst, stærkest eller smartest?


Nu er tiden kommet til, at mange gerne vil geare ned, være ude i naturen, spise bålmad og prøve forskellige aktiviteter, der giver velvære og ro.


Nature Mind et godt bud på, hvor I kan hente inspiration til en hel eller en halv dag med mindfulness, yoga, nedtoningsmusik og kreative aktiviteter, der både giver oplevelser i fællesskab og mulighed for individuel fordybelse.


Midt i den vestjyske natur mellem ulve og får, hejrer og svaler, ligger et lille kursussted. Her står 6 kompetente undervisere, med ekspertise indenfor bl.a. mindfulness, yoga, Qi Gong og nedtoningsmusik klar til at sammensætte en afstressende event efter jeres egne ønsker og behov.


Har I brug for tid til at drøfte egne emner?

I kan starte mødet for jer selv. Enten i vores store samlingstelt (til 35 personer) eller i de komplette konferencelokaler i Plexus, som ligger 5 minutters gang fra, hvor Nature Mind holder til.


Derefter tager vi over og guider jer gennem en eller flere timers afprøvning af forskellige afstresningsmetoder, på måder som på én gang er sjove og giver stof til eftertanke.


Vi skræddersyr en meningsfuld oplevelse i naturen.

Nature Mind tilbyder strukturerede processer, hvor man at få talt oplevelser og erfaringer igennem og sammen konkluderer, hvad der er væsentligt at tage ved lære af.

Efter mødet har arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen nogle bud på, hvad der er vigtigt at udvikle og afvikle på baggrund af de nye erfaringer.

Nature Mind bruger naturen som ramme for strukturerede samtaler. Naturen stimulerer til ro, åbenhed og kreativitet. Og det er rart, at der er højt til himlen, når man skal tænke nyt.

For ét er sikkert: coronakrisen har givet nogle erfaringer, som vi har brug for at tale sammen om. Hvad enten man som virksomhed anerkender det eller ej. Forskellen er om man får brugt erfaringerne til at skabe en positiv udvikling eller om erfaringerne diskuteres i forlængede kaffepauser.


Få inspiration til et program


Igang efter coronakrisen?

Skab plads til struktureret dialog om hvad vi har lært på jobbet den sidste tid.

1) Hvad kan vi høste af guld og gode erfaringer?

2) Hvad skal vi beholde, når tilstanden normaliseres, men med nye ideer?

3) Hvad skal vi ikke gøre og ikke gentage en anden gang?

 

Hjemsendt uden arbejde, hjemsendt med hjemmearbejde eller i arbejde, mens kolleger var hjemsendt?

Coronakrisen har berørt alle arbejdspladser – på forskellig måde.

Men uanset hvordan, så har vi brug for at tale sammen om vores oplevelser. Om hvad der gik godt og hvad der ikke fungerede. Om hvad vi savnede og hvad vi nød. Om hvad vi har lært og hvordan det har påvirket os selv og kollegerne.

Nogle oplevede at kunne arbejde meget koncentreret på hjemmekontoret, hvor mange møder var aflyst eller foregik online. Andre oplevede det stressende at børn skulle undervises og underholdes, mens der stadig forventedes en rimelig arbejdsindsats. Og atter andre nød en hverdag med meget mere fritid og samvær i den nære familie.

Uanset hvordan arbejdspladsen blev påvirket, vil der være nogle ting, vi kan tage ved lære af. Det vil kunne påvirke effektiviteten, arbejdsmiljøet og de sociale relationer i en positiv retning, hvis ledelse og medarbejdere sammen evaluerer de erfaringer, der er gjort og arbejder hen imod de forbedringer, der er gjort erfaringer med.

Et anderledes kursus om stress og personlige redskaber til forebyggelse

Vi skræddersyr dét kursus om stress og metoder til afstresning, der passer bedst til din virksomhed, dine ledere og dine medarbejdere.

Fælles forståelse af stress


I takt med at stress er noget flere og flere oplever, er der behov for en fælles forståelse af begrebet og af hvad vi kan gøre sammen og hver især for at forebygge.


Der er ikke en entydig definition af stress. Stress er en tilstand af fysisk og psykisk ubalance. Stress opstår, når der ikke er balance mellem de oplevede krav og ens egne ressourcer.


Nogle årsager til stress skal findes i arbejdsmiljøet. Men den enkelte kan også tage et stort ansvar for sit eget velbefindende, når man bare ved hvordan.


Der er evidens for at mindfulness, yoga, afspænding og afstressende musik har positiv indvirkning på oplevelsen af stress. Brug af disse afstressende værktøjer og metoder virker i sig selv nedsættende på puls, blodtryk og adrenalinniveau.


Nature Mind tilsætter naturens egen grønne medicin til de øvrige evidensbaserede metoder til forebyggelse og håndtering af stress.

Eksempel på kursusindhold:

  • Viden om stress. Definitioner og forståelser.
  • Forebyggelse af stress på arbejdspladsen: kollegialt og ledelsesmæssigt
  • Forebyggelse af stress på individniveau 
  • Afprøvning af mindfulness, yoga og/eller Qi Gong 
  • Mindfull walk
  • Sanselig spisning
  • Hygge omkring bålet

Lad os planlægge jeres næste arrangement, hvis I vil kombinere faglig viden med anderledes teambuilding

Nature-Mind-Logo-bund

Kontakt os

61 71 02 67 eller 20 47 88 93

Idom Åvej 5, Idom

7500 Holstebro

CVR 26 30 35 59

Den-Europaeiske-Landbrugsfond-for-Udvikling-af-Landdistrikterne-maerke

Copyright © All Rights Reserved

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend